Vind een notaris in je buurt

 

Een notaris is:

- een vertrouwenspersoon:

In het leven van iedereen zijn er sleutelmomenten die het leven ingrijpend kunnen veranderen. Op die momenten is onafhankelijk en correct advies heel erg welkom. De notaris is de geschikte persoon om dat advies te verstrekken, zowel voor persoonlijke als beroepskwesties.

- een raadgever:

De notaris neemt een onafhankelijke positie in. Hij legt afspraken tussen mensen rechtsgeldig vast. Dat maakt het juridische aspect voor iedereen duidelijk.

Een advocaat is ook een raadgever maar hij kiest partij. Een notaris is onpartijdig en onafhankelijk. Hij behartigt de belangen van alle betrokken partijen. Als de belangen tegenstrijdig zijn dan zal hij dat ook duidelijk maken. Als er elementen zijn die de partijen beter negeren dan zal hij daar op wijzen.